Opleveren, Testen & Balanceren  

Solid Energy Solutions start HVAC-intallaties op en voert een totale balancering uit (lucht, water en regelsystemen) op zo te komen tot en volledige oplevering van de installatie.    

 

Niet of slecht gabalanceerde installaties kunnen klachten geven en verbruiken meer energie dan nodig.  Zelfs de best ontworpen installaties kunnen slechts goed funtioneren bij een adequate balancering.  Wanneer alle ontwerpspecificaties (lucht- en waterzijdig) gehaald worden kunnen de instelllingen van de parameters van het DDC regelsysteem verfijnd worden en kan de nauwkeurigheid van de geregelde waarden gecontroleerd worden.    

  

 

 

 

Neem kontakt met ons op voor verdere informatie.