Flywheel

Ontwerp van een vliegwiel dat deep cycle batterijen voor fotovoltaische installaties vervangt.  Het onderzoek focust zich op het ontwerp van de verschillende componenten van het vliegwiel. De studie is verdeelt in 3 delen;  rotor, de magnetische lagers en de behuizing.  

             

 

1. Motor / generator, 2. Rotor,  3. Behuizing,  4. Hulplagers, 5. Radiale magnetische lagers (Hallbach array), 6. Radiale magnetische lagers, 7. Axiale magnetische lagers (afstoting)

 

 

De rotor en de magnetische lagers werden ontworpen met eindige elementen software, waarmee materiaalspanningen en magnetische stabiliteit werden gesimuleerd.  

 

De ontwerpcapaciteit van het vliegwiel is 300W.h. De rotor wordt opgetild door neodimium magneten en wordt magnetisch gestabliseerd door geinduceerde stromen. De behuizing ,onder een hoog vacuum om de wrijvingsverliezen te reduceren, dient ook om de impact te absorberen in het geval van een breuk van de rotor. De functionele componenten van het vliegwiel hebben een lagere kostprijs dan een deep cycle batterij. Andere voordelen van het vliegwiel zijn de langere levensduur en de korte laadtijd.

Het vliegwiel is een haalbaar alternatief dat bovendien geen giftig afval produceert op het einde van zijn gebruik.